Technické překlady

Část našeho týmu se specializuje na odborné technické překlady z angličtiny a němčiny zejména v oboru automotive, automation, robotiky a oblastí příbuzných. Kontaktují nás ti, jimž služby běžných překladatelů a tlumočníků nestačí ve směru technické odbornosti.